Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Ζητείται παρτενέρ

...η ταμπέλα πισωγκρεμισμένη
στο αντικρινό πλινθόκτιστο λουτρό
μιας ρωμαϊκής βραδιάς
πρώιμου τρυγητού.

Η ανακοίνωση πέρα μακράν του κοιμητηρίου
τουτέστι νεκρών ταφείον)
πολύκαιρη
θλιμμένη
θλιβερώς παντώς καιρού αναζήτηση
-ζητείταιπαρτενέρ-
Μην ενοχλείτε τους ενοίκους
παρακαλώ.

Καιτην ταμπέλα μην ανασηκώνετε
να πέφτει χάμου
στη λάσπη
να αγγίζει γη.

Ουρανό να βλέπει.